Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Port til Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet

Myrthuegård er udpeget som en af flere porte til Nationalpark Vadehavet i formidlingsprojektet Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Her på siden kan du læse mere om vores ambitioner og udviklingsønsker i forbindelse med projektet. 

Et helt unikt sted

Myrthuegård ligger smukt, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og som vi siger med et smil, hvor Vadehavet begynder. Myrthuegårds unikke placering i Nationalpark Vadehavet, der rummer værdier af national og international betydning, er allerede i dag er ”reason to go” for lokale borgere og turister. Derfor giver det rigtig god mening at Myrthuegård er udpeget som en af portene til Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet.

Store børn og små

I dag tilbyder Myrthuegård natur- og kulturformidling ved gården og ude i landskabet. Målgruppen er bred – fra de mindste dagtilbuds- og skolebørn til bedsteforældrene som tager på tur.

På trods af snart 30 års virke har Myrthuegård stadig uudnyttet potentiale. Ved at styrke stedet med nye rammer for udstilling, der kan rumme formidlingselementer fra projekt Velkommen til Nationalpark Vadehavet kombineret med Myrthuegårds lokale fortællinger, ønsker vi at udvide mulighederne for formidlingen af områdets helt unikke natur og kultur. 

Mens de øvrige porte har en tematisk tilgang, vælger vi at skabe rammerne for en generel og samtidig lokal introduktion til Vadehavets landskab, dyreliv og mennesker, til en målgruppe, som vi kalder Store børn og små. Vi ved nemlig at det der virker godt og involverende for børn også er til glæde for voksne.

Kom ind for at komme godt ud

Ved at gentænke udstillingen og de dertilhørende formidlingsaktiviteter vil vi: 

  • Fortælle engagerende historier om Vadehavets natur og kultur i øjenhøjde med vores målgruppe, store børn og små
  • Inspirere besøgende til at komme godt ud. De besøgende skal opleve at blive klædt på med viden og handlekompetence til at få unikke oplevelser i Marbæks og Vadehavets natur og kultur samt gebærde sig på en god og bæredygtig måde
  • Udvikle formidlingstilbud ud fra princippet om at man skal gøre for at lære – med afsæt i forskning i læring samt Esbjerg Kommunes strategi om Leg, læring og kreativitet
  • Løfte kvaliteten af formidlingen af Vadehavets natur, kultur og verdensarv på Myrthuegård og i Marbækområdet, og derved skabe Formidling i verdensklasse, hvilket hele Vadehavets Formidlerforum har som mål
  • Arbejde med fire sæsoner og gæster hele året
  • Øge kendskabet til og synligheden af Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet lokalt, nationalt og internationalt
  • Være med til at gøre Esbjerg Kommune mere attraktiv med tilgængelige interessante naturoplevelser, så flere ønsker at leve og arbejde her
  • Være et aktiv ift. områdets konkurrenceevne og attraktivitet for lokale beboere, mulige bosættere og turister
  • Henvise til de andre porte langs Vadehavet.

Velkommen til Nationalpark Vadehavet

Myrthuegård indgår som port i Nationalpark Vadehavets formidlingsprojekt Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Dermed har vi allerede fået tilsagn om 1.350.000 kr. til at skabe udstillingen i samarbejde med Nationalpark Vadehavet, Nordea-fonden, øvrige involverede aktører og JAC Studios.

Læs mere om projektet. de andre porte, formidlingssteder og infosteder på Nationalpark Vadehavets hjemmeside.

Konkrete udviklingsønsker

Vi søger økonomisk støtte til nye rammer for udstillingen på Myrthuegård i form af en ny bygning, alternativt ombygning af de eksisterende udstillingsrammer.
En ny bygning vil få en fantastisk udsigt over Vadehavet og Nordeuropas største estuarie, Varde Ås udløb i Ho Bugt. Bygningens placering gør det oplagt at sikre adgang til et udsigtspunkt over Vadehavet fra taget. Samtidig vil placeringen sikre en naturlig sammenhæng mellem udstillingen og naturvejledernes formidling ude.
 
Ombygning af eksisterende rammer vil have et mere begrænset udsyn, dog vil løsningen stadig have potentiale til at indfri de fleste af vores ønsker til udstillingen og samtidig udnyttes de eksisterende kvadratmeter optimalt.
 
Fælles for de to scenarier er at de skal indeholde en udstilling, der formidler Vadehavet for store børn og små, og kunne rumme formidling for grupper på op til 30 personer.
 
Inddragelse af relevante samarbejdspartnere og fagfolk i forhold til om-/nybygning og overholdelse af såvel Planlov som Byggelov er påbegyndt.