Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tag på kursus hos MYRTHUE

Vi byder på kompetenceudvikling og kurser for lærere, pædagoger, dagplejere, naturvejledere, formidlere, studerende og andre. 

I MYRTHUE arbejder vi med kompetenceudvikling og kurser for lærere, pædagoger, dagplejere, naturvejledere, formidlere, studerede og andre. Kurserne er i nogle tilfælde med åben tilmelding, men vi kan også tilpasse dem særligt til din personalegruppe og børnehave eller skole.  Kurserne foregår i feltet af natur- og kulturformidling, naturvejledning, udeskole, udepædagogik, involverende læreprocesser, teknologiforståelse og design og problem/projektbaseret læring (pbl). Vores arbejdsform er bygget op om aktiv deltagerinvolvering, så oplevelse, fortælling, oplæg, handling, praktiske aktiviteter, forståelse og refleksion går hånd i hånd.

Kontakt os endelig for at høre nærmere.

Pris aftales ved booking.

Bliv klædt på til at tage børnene med ud i naturen og kulturen

For medarbejdergrupper i dagpleje, vuggestue og børnehave tilbyder MYRTHUE en skræddersyet udviklingsproces om udelivstilgangen med fokus på læreplanstemaerne krop, sanser og bevægelse, kultur, æstetik og fællesskab samt natur, udeliv og science. 

Skoleudviklingsproces om den åbne skole/udeskole

MYRTHUE tilbyder en skræddersyet udviklingsproces for lærere om udeskole, den åbne skole og undervisning i eksterne læringsmiljøer. Med udgangspunkt i skolens lokalområde og faciliteter planlægger vi i samspil med repræsentanter for medarbejdere og ledelse et forløb a 3-4 gange for at sikre udvikling og forankring. Gennem en række oplæg kombineret med aktiviteter, praktiske øvelser og ture i nærmiljøet, anskueliggør vi, hvordan I kan integrere udeskole og den åbne skole, som en naturlig del af hverdagen på jeres skole.

Introduktion til MYRTHUEs mange tilbud

Få en introduktion til MYRTHUEs formidlingstilbud. Vi har mange steder og tilbud, og vi vil gerne lave en skræddersyet introduktion til jeres medarbejdergruppe. Vi kan give et oplæg på jeres institution/skole, eller I kan blive introduceret til vores tilbud på et af vores steder, hvor I selv bliver sat i sving og får små "smagsprøver" på aktiviteter og praktiske øvelser.

En introduktion kan laves for en afdeling/ledergruppe eller en hel institution/skole.

Skræddersyede forløb

I MYRTHUE tilbyder vi skræddersyede kurser i feltet af natur- og kulturformidling, naturvejledning, udeskole, udepædagogik, involverende læreprocesser, teknologiforståelse og design, problem/projektbaseret læring (pbl).

Vi lytter til dine tanker, ideer og bruger vores egne erfaringer. Vi har en arbejdsform, hvor vi blander teori med praksis - med stort fokus på det sidste. Så oplæg, fortælling, oplevelser, bevægelse, praktiske aktiviteter og refleksion vil gå hånd i hånd. Tidsrammen aftaler vi med dig.

MYRTHUEs steder er helt unikke rammer for et kursus, og på Myrthuegård er der gode overnatningsfaciliteter i hytter og sheltere, hvis kurset strækker sig over flere dage.