Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Midtgård - et økologisk formidlingssted

Midtgård besøges flittigt af daginstitutioner, dagplejere og skoler, der gerne vil lære om natur og økologi. Gården og området omkring er desuden et populært udflugtsmål, hvor alle er velkomne. Her er skov, enge, grønne plæner, masser af dyr og højt til himmelen. 

Midtgård

Midtgård er et økologisk formidlingssted, hvor alle gæster i alle aldre kan komme helt tæt på bondegårdsdyr som heste, grise, får, geder, høns, ænder og gæs. I sommermånederne møder man også køer på marken.

Et besøg på Midtgård giver tid til undren, fordybelse og glæde. Her bliver man klogere gennem leg og nysgerrighed. Ud over dyrene kan du opleve køkkenhaven, engen, marken, overdrev, bæk og sø. 

Nær gården er indrettet et særligt krible krable-område, og du kan besøge 1000-års skoven.

Adresse

Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V

Særligt for skoler og dagtilbud

Oplevelser for de mindste

På hjemmesiden ude.nu kan alle fagpersoner tilmelde sig de aktuelle tilbud hos Midtgård. Her er fx krible krable, køkkenhaver og særlig fokus på nogle af de spændende dyr.

Midtgårds tilbud til dagtilbud

Skoleklasser i naturen

Som lærer kan du booke spændende undervisningsforløb hos Midtgård på ude.nu. Få fx ny viden om økologi eller dyrk jeres egen køkkenhave. Alle forløb er tilpasset elevernes alder.

Midtgårds tilbud til skoler

Formidlere på Midtgård

Gå til side der omhandler Fie Bornich

Fie Bornich

Naturvejleder på Midtgård

Gå til side der omhandler Bodil Kristensen

Bodil Kristensen

Naturvejleder på Myrthuegård

Gå til side der omhandler Kristoffer Søgaard Pedersen

Kristoffer Søgaard Pedersen

Formidler på Myrthuegård og Midtgård (på barsel i maj/juni 2024)

Historien om Midtgård

Historien om Midtgård

Husmandssted

I Ravnsbjerg, en del af det tidligere Guldager Sogn, lå et lille husmandssted. Adressen var Ravnsbjergvej nr. 6. Området var landbrugsland

I 1917 flyttede Anton Sørensen og hustru Pauline ind på det lille sted. Anton, som var landpost cyklede dagligt sin rute på omkring 40 km og passede herefter jorden på stedet. Pouline var hjemmegående og sørgede for familiens 3 døtre og den øvrige drift på gården og i hjemmet. Anton og Pauline boede på gården indtil 1975. Herefter overgik ejendommen til Esbjerg Kommune som efterfølgende lejede ejendommen ud.

Landbrugsværksted

På en gammel nedlagt gård, Nørrerisgård, ved Guldager Kirkeby blev i 1987 startet et beboerhus. I 1990'erne ønskede Esbjerg Kommune at flytte det lille husmandsted, hvor Midtgård ligger i dag.

Sønderrisskolen og Blåbjerggårdskolen var begge i gang med tanker om at oprette hver deres landbrugsværksted, som supplement til den traditionelle undervisning. De blev i stedet del af den gruppe af gode folk bestående af beboerhuset, Sønderrisskolen, Blåbjerggårdskolen, Sønderris og Gjesing Nord samt Kultur & Fritid i Esbjerg Kommune, som udviklede tankerne om Midtgård. Ideen med Midtgård som beboerhus var hermed født - et unikt projekt på tværs af bygrænser, skoler, fritidsliv og aldersgrupper. Kultur & Fritid bakkede op om ideen og nedsatte en arbejdsgruppe, som i februar 1991 fremlagde et færdigt udarbejdet projektforslag.

I august 1992 besluttede Undervisning & Kulturudvalget at søsætte projektet. I foråret 1994 var alt klart til byggeriets start på Ravnsbjergvej 6, hvor den nye gård skulle bygges - delvis omkring et gammelt eksisterende stuehus. Uheldigvis betød en sammenstyrtning under udgravningerne, at byggeriet blev udskudt og grundet efterfølgende sagsbehandling stod de nye bygninger først klar i december 1996.

Beboer og Aktivitetsgård

Stedet kom til at hedde Beboer og Aktivitetsgården Midtgård. Midtgård får et organisatorisk ophæng sammen med fritids- og ungdomsklubberne. I 2015 bliver Midtgård lukningstruet på grund af kommunalt besparelser og det igangsætter en proces med blandt andet stor borgeropbakning. Heldigvis ender det med at Midtgård får lov til at overleve, men flyttes til at være en del af del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring i 2016.

Fra værested til lærested

I den forbindelse blev gårdens profil ændret fra et værested til et lærested. Midtgård blev en slags naturskole, hvor primær gæsterne er børn fra dagtilbud og skole i Esbjerg Kommune. Fokus er nu på bæredygtighed og økologi og navnet blev ændret til: Midtgård – et økologisk formidlingssted.