Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vi samarbejder om hjemmesider

I MYRTHUE indgår vi ofte i projektsamarbejde om udvikling af undervisnings-portaler og -materialer. Vores ønske er, at resultatet skal være forholdsvis langtidsholdbart og lettilgængeligt for brugerne. Derfor bliver det til hjemmesider.   

På hjemmesiderne herunder kan du finde inspiration til pædagogiske aktiviteter i børnehaver og undervisning i skolesammenhæng. Samtidig vil mange andre også finde hjemmesiderne inspirerende, da de indeholder et væld af viden og gode historier fra naturen og kulturen på vores egn. 

Mitvadehav.dk

Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal og udviklet i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum. Mit Vadehav tilbyder gratis undervisningsmaterialer til skoler og ungdomsuddannelser samt aktivitetsbeskrivelser til børnehaver. Formålet er at børn og unge får viden om og kendskab til Vadehavsområdet fra de starter i børnehave til de forlader deres ungdomsuddannelse mange år senere.

MYRTHUE indgår i Vadehavet Formidlerforum og løser for Nationalpark Vadehavet opgaven som projektkoordinator for Mit Vadehav.

Dinkirkedinkultur.dk

På dinkirkedinkultur.dk finde du finder aktivitetsforløb til 4-6-årige børnehavebørn
og undervisningsforløb til 0. - 6. klasse. Intentionen er at give børnene kulturhistorisk identitet og begrebsforståelse gennem oplevelse og bevægelse. Der er sammenhæng mellem læring ude på kirkegården og i kirken, samt i børnehaven og på skolen.

MYRTHUE har samarbejdet med RAMS – Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift og Pædagogik & Undervisning (i dag Pædagogisk Enhed) Esbjerg Kommune om udviklingen af Din Kirke Din Kultur.  

BondeBisseBorger.dk

BondeBisseBorger.dk er et undervisningsmateriale for de ældste elever i folkeskolen omhandlende den forandring anlæggelsen af Esbjerg Havn medførte for Sydvestjylland. På hjemmesiden finder du både kildetekster og værktøjskasse til eleverne samt en lærervejledning.

Samtidig med at eleverne arbejder med lokale kilder, får de også indsigt i væsentlige nationale forandringer i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, såsom urbaniseringen, andelsbevægelsen, fagbevægelsen og industrialiseringen.

MYRTHUE har samarbejdet med Esbjerg Byhistoriske Arkiv om udviklingen af BondeBisseBorger.

Grænsesti-skole.dk

På grænsesti-skole.dk bliver du klogere på Grænsestien, som går nær hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland gik mellem 1864-1920. På hjemmesiden finder du baggrundsstof til fem temaer fra 1864 til i dag. Temaerne er Gendarmer, toldere og smuglere, Kampen for det danske, Sønderjyderne og 1. Verdenskrig, Folkeafstemning og Genforening og Fra fjendskab til venskab. Til temaerne er udvalgte historiske kilder. 

MYRTHUE har samarbejdet med Esbjerg Byhistoriske Arkiv om udviklingen af grænsesti-skole.dk.

ude.nu

Ude.nu et digitalt samlingssted for tilbud fra eksterne læringsmiljøer i Esbjerg Kommune til dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. På ude.nu kan dagplejere, pædagoger og lærere hurtigt og nemt få et overblik over mulighederne for at inddrage eksterne forløb i aktiviteter og undervisning, herunder orientere sig i læreplanstemaer og mål for hvert enkelt forløb.

MYRTHUE varetager rollen som redaktør på ude.nu sammen med erhvervsplaymakerne i Esbjerg Kommune.