Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Om MYRTHUE

MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til kommunale dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune og til andre målgrupper. Ud over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE arrangementer og guidede ture, personalearrangementer, kompetenceudvikling og projektledelse.

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

I MYRTHUE arbejder vi med natur- og kulturformidling. Vi har et væld af forskellige tilbud til kommunens folkeskoler og kommunale dagtilbud. 

Besøg os

Flere af vores steder i hele Esbjerg Kommune er åbne for besøg, og mange bruger vores faciliteter som et naturligt startsted for en gåtur.

Vi udbyder arrangementer og guidede ture som Nationalpark-/Marbækdag og naturvejledningsture, vi fejrer befrielsen d. 4. maj mv.

Hvis du skal planlægge et personalearrangement, har vi også mange tilbud, der giver dig mulighed for at komme ud i naturen i samvær med dine kollegaer. 

Kurser, projekter og samarbejde

I MYRTHUE arbejder vi med kompetenceudvikling og kurser for lærere, pædagoger, dagplejere, naturvejledere, formidlere, studerede og andre.

MYRTHUE står for projektledelse af undervisningstilbuddet Mit Vadehav og hjemmesiden ude.nu.

I MYRTHUE samarbejder vi på tværs af vores steder for at dygtiggøre os i fællesskab, og vi deler viden med andre eksterne læringsmiljøer i kommunen, ved Vadehavet og resten af Danmark. 

MYRTHUEs arbejdsfelter 

...er natur- og kulturformidling.

Vores naturvejledning, historiske værkstedsaktiviteter og andre involverende forløb foregår i virkelighedsnære læringsmiljøer og har fokus på:

  • Dannelse, leg og læring
  • Natur, økologi og bæredygtighed
  • Teknologiforståelse. engineering, science og STEAM
  • Historisk bevidsthed
  • Førstehåndserfaringer og praktisk arbejde
  • Bevægelse, sanseoplevelser og livsvarige stemningserindringer
  • Friluftsliv
  • Styrkelse af fællesskab og teambuilding
  • Lokal forankring og samarbejde
  • Den gode oplevelse

Navnet MYRTHUE

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring har sit navn fra Myrthuegård, hvor vores fælleskontor er placeret. Men vi har ikke et entydig svar på, hvor navnet Myrthue kommer fra.

Myrthue kommer af det gamle nordiske navn ”myr”, som betyder sur jord, som den der findes i de gamle moser, hvorfra jernaldermanden hentede myremalm til jernproduktion. I skrænterne ud til Vadehavet er jorden flere steder rød og her kan man finde store klumper af jernholdigt jord.

En anden forklaring kan være, at der er tale om en forhøjning i landskabet – en tue, som man kunne se, når man kom sejlende fra Ho Bugt til Varde Å.

Selve ordet Myrthuegård dukker op i kilderne i 1606 i forbindelsen med ind- og udførsel af varer. Fra retsbøgerne ved vi, at Myrthuegård bliver nævnt i et anklageskrift fra 1617 mod Sidsel Christensen, der bliver beskyldt for heksemageri. En af anklagerne lød på, at hun Valborgsnat, 1. maj, skulle have smurt smør på Myrthuegårds enge, hvilket forårsagede misvækst.

En tredje forklaring kan være, at beboerne i området gennem tiderne har været og stadig er meget flittige - måske endda myreflittige.

Del af Børn & Kultur

Lederen af MYRTHUE refererer til Kulturchefen under Børn & Kultur i Esbjerg Kommune.