Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Om MYRTHUE

MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til kommunale dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune og til andre målgrupper. Ud over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE arrangementer og guidede ture til borgere, personale-arrangementer, kompetenceudvikling og projektledelse.

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

I MYRTHUE arbejder vi med natur- og kulturformidling. Vi har et væld af forskellige tilbud til kommunens folkeskoler og kommunale dagtilbud. 

Besøg os

Flere af vores steder i hele Esbjerg Kommune er åbne for besøg, og mange bruger vores faciliteter som et naturligt startsted for en gåtur.

Vi udbyder arrangementer og guidede ture som Nationalpark-/Marbækdag og naturvejledningsture, vi fejrer befrielsen d. 4. maj mv.

Hvis du skal planlægge et personalearrangement, har vi også mange tilbud, der giver dig mulighed for at komme ud i naturen i samvær med dine kollegaer. 

Kurser, projekter og samarbejde

I MYRTHUE arbejder vi med kompetenceudvikling og kurser for lærere, pædagoger, dagplejere, naturvejledere, formidlere, studerede og andre.

MYRTHUE står for projektledelse af undervisningstilbuddet Mit Vadehav og hjemmesiden ude.nu.

I MYRTHUE samarbejder vi på tværs af vores steder for at dygtiggøre os i fællesskab, og vi deler viden med andre eksterne læringsmiljøer i kommunen, ved Vadehavet og resten af Danmark. 

MYRTHUEs vision

MYRTHUEs formidlingstilbud og virkelighedsnære læringsmiljøer benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelser med plads til fordybelse og virkelyst.

Vores formidling er baseret på førstehåndserfaringer, sanseoplevelser, leg, bevægelse, udeliv og praksisfaglighed. Dette med ønsket om at udvikle de besøgendes tankegang og handlekompetence. Gennem samarbejder lokalt og nationalt tilstræber vi til stadighed at dygtiggøre os.

MYRTHUE vil bidrage til medborgerskab og bæredygtighed ved at understøtte de besøgendes naturdannelse og kulturhistoriske dannelse.

Vores naturformidling har til formål at give de besøgende en dybere forståelse for natur, biodiversitet, økologi, klima og naturvidenskab.

Vores kulturhistoriske formidling har til formål at give de besøgende historisk viden, bevidsthed og empati samt demokratisk dannelse til at agere i vores komplekse samfund.

I MYRTHUE arbejder vi med at give gode oplevelser, der styrker forståelse og trivsel gennem fællesskab og danner grobund for livsvarige stemningserindringer.

Navnet MYRTHUE

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring har sit navn fra Myrthuegård, hvor vores fælleskontor er placeret. Men vi har ikke et entydig svar på, hvor navnet Myrthue kommer fra.

Myrthue kommer af det gamle nordiske navn ”myr”, som betyder sur jord, som den der findes i de gamle moser, hvorfra jernaldermanden hentede myremalm til jernproduktion. I skrænterne ud til Vadehavet er jorden flere steder rød og her kan man finde store klumper af jernholdigt jord.

En anden forklaring kan være, at der er tale om en forhøjning i landskabet – en tue, som man kunne se, når man kom sejlende fra Ho Bugt til Varde Å.

Selve ordet Myrthuegård dukker op i kilderne i 1606 i forbindelsen med ind- og udførsel af varer. Fra retsbøgerne ved vi, at Myrthuegård bliver nævnt i et anklageskrift fra 1617 mod Sidsel Christensen, der bliver beskyldt for heksemageri. En af anklagerne lød på, at hun Valborgsnat, 1. maj, skulle have smurt smør på Myrthuegårds enge, hvilket forårsagede misvækst.

En tredje forklaring kan være, at beboerne i området gennem tiderne har været og stadig er meget flittige - måske endda myreflittige.

Del af Børn & Kultur

Lederen af MYRTHUE refererer til Kulturchefen under Børn & Kultur i Esbjerg Kommune.